Servei d’Acollida Matinal i de Tarda

Servei Acollida Matinal (SAM)

Aquest servei va adreçcat a les famílies on els pares, mares, tutors/es, etc. comencen a treballar molt d’hora al matí i, necessiten que els nens i les nenes estiguin atesos mentre no comencen les classes. També per a les famílies que necessiten utilitzar aquest servei d’una manera esporàdica i puntual.

Horaris: 7:30h a 9h, 8h a 9h i 8:30h a 9h.

Servei Acollida de Tarda (SAT)

Pensat per facilitar la conciliació familiar i laboral amb els horaris escolars. És un servei totalment lúdic pensat per utilitzar-se de manera diària o esporàdica per a les famílies que necessiten que els seus fills i filles es quedin a les instal·lacions de l’escola un cop finalitzada la jornada lectiva.

Horaris: 16:30h-17:30h, 16:30h-17:45h i 16:30h-18h.

Equip educatiu

Coordinador/a

Titulació de Director/a de Lleure educatiu

Funcions:

 • Establir reunions periòdiques amb l’AFA així com les comunicacions regulars del dia a dia.
 • Gestionar la relació amb els agents implicats: monitors/es, professorat, escola i AFA.
 • Controlar les altes i baixes d’infants: llistats (recepció de medicaments i documents relacionats amb les extraescolars).
 • Organització del dia a dia de l’equip de monitors/es.
 • Persona de referència amb el centre (direcció, professorat, consergeria i AFA).
 • Atenció directa a les famílies.

Monitors/es especialitzats/des

Titulació en lleure i/o de l’activitat que realitza.

Funcions:

 • Programar i organitzar les activitats diàries.
 • Desenvolupar l’activitat i dinamitzar el grup.
 • Vetllar pel bon ús del material i els espais a disposició de l’activitat.
 • Vetllar per la seguretat i la integritat física dels infants i adolescents.
 • Adoptar mesures necessàries a les situacions imprevistes, així com la seva comunicació al Coordinador/a.
 • Atenció a les famílies.

Educació en el lleure

La nostra entitat  té experiència en l’organització i desenvolupament de les activitats en centres escolars  ens adaptem a cada demanda, segons el projecte pedagògic del centre i de l’AFA, de l’entorn i les persones participants amb les seves motivacions i interessos i així es donarà el resultat d’unes activitats pedagògiques dissenyades específicament per acomplir els objectius marcats.

 

 • Les activitats de lleure s’adapten a les circumstàncies del moment.
 • Es tracten d’activitats a on l’infant i l’adolescent tenen un paper protagonista.
 • Es parteix del treball grupal, l’eix de la quotidianitat i la interacció amb l’entorn.