Política de Privacitat

Per a donar compliment al Reglament General Europeo de Protecció de Dades, (UE) 2016/679, en endavant RGPD i normativa vigent, l’Associació Unió Lleure posa a la teva disposició la següent política de protecció de dades.

Des de l’Associació Unió Lleure desitgem que la relació amb les persones usuàries es basi en la confiança mútua, per això, a la present Política de privacitat volem explicar-vos, de forma clara, rigorosa i transparent, com tractem les vostres dades de caràcter personal.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Nom:  Associació Unió Lleure

Direcció:  C. Sant Francesc, 68, 3r – 08221 Terrassa

Telèfon:  661 61 36 27

e-mail: info@uniolleure.cat

Amb quina finalitat tractem les teves dades?

· Gestionar la nostra relació precontractual i/o contractual, incloent la tramitació de la inscripció, gestió dels rebuts i pagaments, així com realització d’enquestes de qualitat del servei.

· Enviar informació relacionada directament amb el servei pel qual han realitzat la inscripció, al llarg del temps que duri el mateix i utilitzant les dades de contacta que ens has facilitat.

· Gestionar les autoritzacions per poder realitzar fotografies i vídeos a les persones usuàries en el marc del propi servei i publicar-les, si s’escau, a la pàgina web, xarxes socials o documents de difusió sempre dins de l’àmbit de l’Associació Unió Lleure.

· Gestionar les autoritzacions per poder participar a les sortides/activitats que es realitzaran al llarg del curs.

· Resoldre els suggeriments i/o consultes que ens facis arribar a través del formulari web “Contacte”, raó per la qual podrem contactar amb tu a través del correu electrònic que ens hagis facilitat.

. L’Associació Unió Lleure no realitza transferència internacional de dades i decisions automatitzades.

Quan de temps conservarem les teves dades?

Les teves dades es conservaran:

· En les relacions contractuals, és a dir, quan es formalitza una inscripció. Es conservaran les dades mentre es mantingui la necessitat de complir amb les obligacions legals o siguin necessàries per a la gestió de reclamacions.

· En les relacions únicament precontractual, és a dir, no s’acaba formalitzant la inscripció. En aquest cas, conservarem les teves dades un màxim d’un curs escolar.

· En cas de sol·licituds d’informació o consulta, les conservarem mentre siguin necessàries per a donar resposta a la mateixa.

Quina és la legitimació pel tractament de les teves dades?

El tractament es realitza en base a:

· El teu consentiment explícit, donat en el moment d’enviar les teves dades en els nostres formularis. La comunicació de les dades personals sol·licitades al formulari de “inscripció” o “contacte” és un requisit necessari per a poder prestar els serveis sol·licitats i/o contractats.

A qui comunicarem les teves dades?

· Les dades del formulari web “contacte” no es lliuraran a cap tercer. Únicament es tracten internament a l’Associació Unió Lleure.

· Quan l’Associació Unió Lleure presti un servei a través d’una tercera entitat podrem comunicar les teves dades i/o les de la persona usuària a l’activitat a aquesta entitat, exclusivament amb estricta obligació de confidencialitat i prèvia formalització del corresponent contracte de prestació de serveis entre la persona Responsable del Tractament i Encarregada del Tractament.

· L’Associació Unió Lleure podrà cedir, única i exclusivament, les teves dades o les de la persona usuària quan sigui necessari per a prestar el servei contractat (professionals i/o personal mèdic i sanitari) així com a les entitats que col·laborin econòmicament (de forma total o parcial) en les activitats.

Com vetlla l’Associació Unió Lleure per les teves dades?

L’Associació Unió Lleure ha adoptat, d’acord a la legislació vigent, les mesures organitzatives i tècniques necessàries per assegurar la protecció de les dades de caràcter personal per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat o altres riscos possibles durant el seu tractament.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal i obtenir informació clara i comprensible sobre si l’Associació Unió Lleure està tractant les seves dades personals, així com a sol·licitar la seva rectificació per ser inexactes o incomplertes. També pot sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per la finalitat que van ser recollides, o oposar-se al seu tractament per part de l’Associació Unió Lleure. L’exercici de portabilitat no apliquen en aquest cas per la tipologia de dades i tractaments que es realitza de els mateixes.

L’exercici dels drets anteriorment indicats es pot fer per correu electrònic o postal, adjuntant còpia del document d’identificació, dirigit al responsable del tractament.

Així mateix la persona interessada podrà presentar una reclamació davant la Agencia Española de Portección de Datos, especialment quan consideri que l’Associació Unió Lleure no ha satisfet degudament l’exercici dels seus drets.

Data última actualització: 27/03/20021