Monitoratges

Servei on dinamitzem, acompanyem i/o donem suport a activitats, sortides i excursions dins l’horari lectiu o no lectiu.

Escoles i AFA's

Sortides, excursions, acompanyament en trajectes curts i llargs, canguratge, casals, colònies, etc.

Fires i esdeveniments

Tallers de manualitats, esportius, mediambientals, artístics, musicals, tecnològics,  experimentació, lleure, etc.

Festes escolars

Monitoratge especialitzat per fer gaudir als infants i joves amb activitats de tot tipus. Festes Fi de curs, de Pijames, etc.

Educació en el lleure

La nostra entitat  té experiència en l’organització i desenvolupament de les activitats en centres escolars  ens adaptem a cada demanda, segons el projecte pedagògic del centre i de l’AFA, de l’entorn i les persones participants amb les seves motivacions i interessos i així es donarà el resultat d’unes activitats pedagògiques dissenyades específicament per acomplir els objectius marcats.

 

  • Les activitats de lleure s’adapten a les circumstàncies del moment.
  • Es tracten d’activitats a on l’infant i l’adolescent tenen un paper protagonista.
  • Es parteix del treball grupal, l’eix de la quotidianitat i la interacció amb l’entorn.