Casalets

p

Estructura

És un espai educatiu i de trencament de la rutina diària dels infants.

Temporalització

És ideal per cobrir les hores no lectives durant la jornada intensiva a les escoles.

Què fem?

Activitats lúdiques i/o esportives amb un objectiu eminentment pedagògic.

Equip educatiu

Coordinador/a

Titulació de Director/a de Lleure educatiu

Funcions:

 • Establir reunions periòdiques amb l’AFA així com les comunicacions regulars del dia a dia.
 • Gestionar la relació amb els agents implicats: monitors/es, professorat, escola i AFA.
 • Controlar les altes i baixes d’infants: llistats (recepció de medicaments i documents relacionats amb les extraescolars).
 • Organització del dia a dia de l’equip de monitors/es.
 • Persona de referència amb el centre (direcció, professorat, consergeria i AFA).
 • Atenció directa a les famílies.

Monitors/es especialitzats/des

Titulació en lleure i/o de l’activitat que realitza.

Funcions:

 • Programar i organitzar les activitats diàries.
 • Desenvolupar l’activitat i dinamitzar el grup.
 • Vetllar pel bon ús del material i els espais a disposició de l’activitat.
 • Vetllar per la seguretat i la integritat física dels infants i adolescents.
 • Adoptar mesures necessàries a les situacions imprevistes, així com la seva comunicació al Coordinador/a.
 • Atenció a les famílies.

Finalitats

 • El nostre projecte s’emmarca en l’àmbit de compartir el temps de lleure i esportiu en la intervenció social. Entenem les activitats com una adquisició d’habilitats i un desenvolupament de la infància i la joventut en un espai de temps organitzat on ells i ells són els/les protagonistes del seu propi procés educador, d’aprenentatge i socialitzador.
 • Contemplem des de les diferents vessants que interactuen: la individual, la de l’entorn familiar i la social.
 • Tenim especial cura en dos elements clau a la vida d’infants i adolescents: la relació amb la comunitat educativa, l’adquisició de valors i emocions, com un aspecte clau de l’educació en el lleure i l’esport.