Institut Escola Antoni Ubach · Inscripcions

l

Activitats Extraescolars

Curs 2021/22

Inici activitats: 13 d’octubre

Obert a tot l’alumnat de l’escola socis/es de l’AFA

Un cop començades les activitats, les noves inscripcions (fetes de dilluns fins dijous) podran iniciar l’activitat a la següent setmana de fer la inscripció. Per les inscripcions fetes en divendres després de les 13h iniciaran l’activitat una setmana més tard (la següent no, l’altra).

Equip educatiu

Coordinador/a

Titulació de Director/a de Lleure educatiu

Funcions:

 • Establir reunions periòdiques amb l’AFA així com les comunicacions regulars del dia a dia.
 • Gestionar la relació amb els agents implicats: monitors/es, professorat, escola i AFA.
 • Controlar les altes i baixes d’infants: llistats (recepció de medicaments i documents relacionats amb les extraescolars).
 • Organització del dia a dia de l’equip de monitors/es.
 • Persona de referència amb el centre (direcció, professorat, consergeria i AFA).
 • Atenció directa a les famílies.

Monitors/es especialitzats/des

Titulació en lleure i/o de l’activitat que realitza.

Funcions:

 • Programar i organitzar les activitats diàries.
 • Desenvolupar l’activitat i dinamitzar el grup.
 • Vetllar pel bon ús del material i els espais a disposició de l’activitat.
 • Vetllar per la seguretat i la integritat física dels infants i adolescents.
 • Adoptar mesures necessàries a les situacions imprevistes, així com la seva comunicació al Coordinador/a.
 • Atenció a les famílies.