Escola El Vapor · Inscripcions

l

Activitats Extraescolars

Curs 2022/23

Inici Activitats Extraescolars: 3 d’octubre 2022

Un cop començades les activitats, les noves inscripcions (fetes de dilluns fins dijous) podran iniciar l’activitat a la següent setmana de fer la inscripció, sempre que hagin rebut la confirmació per mail per part d’Unió Lleure (a excepció d’Acollida Matinal que es pot començar el dia següent de fer la inscripció). Per les inscripcions fetes en divendres iniciaran l’activitat una setmana més tard (la següent no, l’altra), excepte si rebeu un mail confirmant que es pot començar la setmana següent.

l

Esplaia't

Curs 2022/23

Del 5 al 30 de setembre de 16:30h a 17:30h / 16:30h a 18h

Equip educatiu

Coordinador/a

Titulació de Director/a de Lleure educatiu

Funcions:

 • Establir reunions periòdiques amb l’AFA així com les comunicacions regulars del dia a dia.
 • Gestionar la relació amb els agents implicats: monitors/es, professorat, escola i AFA.
 • Controlar les altes i baixes d’infants: llistats (recepció de medicaments i documents relacionats amb les extraescolars).
 • Organització del dia a dia de l’equip de monitors/es.
 • Persona de referència amb el centre (direcció, professorat, consergeria i AFA).
 • Atenció directa a les famílies.

Monitors/es especialitzats/des

Titulació en lleure i/o de l’activitat que realitza.

Funcions:

 • Programar i organitzar les activitats diàries.
 • Desenvolupar l’activitat i dinamitzar el grup.
 • Vetllar pel bon ús del material i els espais a disposició de l’activitat.
 • Vetllar per la seguretat i la integritat física dels infants i adolescents.
 • Adoptar mesures necessàries a les situacions imprevistes, així com la seva comunicació al Coordinador/a.
 • Atenció a les famílies.