Menjadors Escolars

El servei de menjador escolar és un servei que oferim per les escoles amb l’objectiu de proporcionar als i les alumnes àpats equilibrats i saludables durant l’horari escolar i a la mateixa escola. Ens encarreguem de la gestió integral del menjador.

Z

Els menús els preparen nutricionistes per assegurar que compleixen els requisits nutricionals adequats per a cada franja d’edat. A més, tenim en compte les necessitats alimentàries especials, com les al·lèrgies, les intoleràncies i altres casos.

w

Tracte personalitzat i directe amb les famílies a través de la nostra Coordinadora de Menjador assignada a cada escola. Garantim una comunicació fluida amb els i les mestres i altres membres del personal escolar sobre qualsevol observació rellevant.

Disposem de Monitors/es Especialitzats que realitzen assistència i atenció als infants. Organitzen i supervisen activitats lúdiques i/o educatives durant el temps lliure abans o després del dinar, afavorint el desenvolupament de competències socials.

objectius

Alimentació Equilibrada

Proporcionem als infants un dinar nutritiu i ben equilibrat, assegurant que reben els nutrients necessaris per al seu creixement i desenvolupament.

Hàbits d'Higiene

Ensenyar als infants hàbits d’higiene, com rentar-se les mans abans de dinar així com bones pràctiques posteruals i vetllar per una bona ergonomia.

Educació Nutricional

Ensenyem hàbits alimentaris saludables als infants, promovent una dieta variada i equilibrada des de la infància.

Fomentar la Socialització

Els infants tenen l’oportunitat de menjar junts, cosa que facilita la interacció social i el desenvolupament de relacions interpersonals en un entorn diferent al de la classe.

Conciliació Familiar

Permet que les famílies que, per diverses raons, han de deixar als infants a dinar a l’escola, tinguin la tranquil·litat que els seus fills i filles estan ben alimentats i en un espai acollidor i educatiu alhora.

Activitats i Jocs

Organitzem i supervisem activitats lúdiques o educatives durant el temps lliure abans o després del dinar, afavorint la socialització i el desenvolupament de competències socials.

Equip educatiu

Coordinador/a

Funcions:

 • Establir reunions periòdiques amb l’escola així com les comunicacions regulars del dia a dia.
 • Gestionar la relació amb els agents implicats: monitors/es, professorat i escola.
 • Controlar les altes i baixes d’infants: llistats (recepció de medicaments i documents relacionats amb el menjador).
 • Organització del dia a dia de l’equip de monitors/es.
 • Persona de referència amb el centre (direcció, professorat, consergeria, etc).
 • Atenció directa a les famílies.

Monitors/es especialitzats/des

Funcions:

 • Supervisar als infants en l’espai de menjador.
 • Ajudar els infants que necessiten suport per menjar, especialment els més petits.
 • Desenvolupar activitats i dinamitzar el grup.
 • Vetllar pel bon ús del material i els espais.
 • Vetllar per la seguretat i la integritat física dels infants i adolescents.
 • Adoptar mesures necessàries a les situacions imprevistes, així com la seva comunicació al Coordinador/a.
 • Atenció a les famílies.