Inscripcions Casalets

Per poder fer la inscripció l’infant ha de ser alumne/a de l’escola on es realitza el Casalet.

Inscripcions fins al 29 de Maig de 2023.

Bisbat d'Ègara

Del 5 al 22 Juny 2023, de 15:30h a 16:30h, de 15:30h a 17h o de 15:30h a 18h.

Sala i Badrinas

Del 5 al 22 Juny 2023, de 15:30h a 16:30h, de 15:30h a 17h o de 15:30h a 18h.

Ramón y Cajal

Del 5 al 22 Juny 2023, de 15:30h a 16:30h, de 15:30h a 17h o de 15:30h a 18h.

Isaac Peral

Del 5 al 22 Juny 2023, de 15:30h a 16:30h.

Font de l'Orpina

Del 5 al 22 Juny 2023, de 15:30h a 16:30h, de 15:30h a 17h o de 15:30h a 18h.

Ponent

Del 5 al 22 Juny 2023, de 15:30h a 16:30h, de 15:30h a 17h o de 15:30h a 18h.

Equip educatiu

Coordinador/a

Titulació de Director/a de Lleure educatiu

Funcions:

 • Establir reunions periòdiques amb l’AFA així com les comunicacions regulars del dia a dia.
 • Gestionar la relació amb els agents implicats: monitors/es, professorat, escola i AFA.
 • Controlar les altes i baixes d’infants: llistats (recepció de medicaments i documents relacionats amb les extraescolars).
 • Organització del dia a dia de l’equip de monitors/es.
 • Persona de referència amb el centre (direcció, professorat, consergeria i AFA).
 • Atenció directa a les famílies.

Monitors/es especialitzats/des

Titulació en lleure i/o de l’activitat que realitza.

Funcions:

 • Programar i organitzar les activitats diàries.
 • Desenvolupar l’activitat i dinamitzar el grup.
 • Vetllar pel bon ús del material i els espais a disposició de l’activitat.
 • Vetllar per la seguretat i la integritat física dels infants i adolescents.
 • Adoptar mesures necessàries a les situacions imprevistes, així com la seva comunicació al Coordinador/a.
 • Atenció a les famílies.