Inscripcions Casalets

Per poder fer la inscripció l’infant ha de ser alumne/a de l’escola on es realitza el Casalet.

Inscripcions fins el dia 26 de maig de 2024

Casalet Juny 2024

Escola Bisbat d’Egara

Del 5 al 21 de juny

Casalet Juny 2024

Escola Isaac Peral

Del 5 al 21 de juny

Casalet Juny 2024

Escola Ramón y Cajal

Del 5 al 21 de juny

Casalet Juny 2024

Escola Font de l’Orpina

Del 5 al 21 de juny

Casalet Juny 2024

Ins Escola Sala & Badrinas

Del 5 al 21 de juny

Casalet Juny 2024

Escola Ponent

Del 5 al 21 de juny

Equip educatiu

Coordinador/a

Titulació de Director/a de Lleure educatiu

Funcions:

 • Establir reunions periòdiques amb l’AFA així com les comunicacions regulars del dia a dia.
 • Gestionar la relació amb els agents implicats: monitors/es, professorat, escola i AFA.
 • Controlar les altes i baixes d’infants: llistats (recepció de medicaments i documents relacionats amb les extraescolars).
 • Organització del dia a dia de l’equip de monitors/es.
 • Persona de referència amb el centre (direcció, professorat, consergeria i AFA).
 • Atenció directa a les famílies.

Monitors/es especialitzats/des

Titulació en lleure i/o de l’activitat que realitza.

Funcions:

 • Programar i organitzar les activitats diàries.
 • Desenvolupar l’activitat i dinamitzar el grup.
 • Vetllar pel bon ús del material i els espais a disposició de l’activitat.
 • Vetllar per la seguretat i la integritat física dels infants i adolescents.
 • Adoptar mesures necessàries a les situacions imprevistes, així com la seva comunicació al Coordinador/a.
 • Atenció a les famílies.